OFERTA

Oferujemy kompleksowe rozwiązania za zakresu tłumaczeń pisemnych:

  • zwykłych
  • uwierzytelnionych (przysięgłych).
z wielu dziedzin, m.in.:
  • tłumaczenia specjalistyczne i techniczne: instrukcje obsługi, specyfikacje, katalogi, prezentacje
  • tłumaczenia prawnicze: umowy, akty notarialne, wszelkie dokumenty urzędowe, świadectwa, wyroki i orzeczenia sądowe.
  • tłumaczenia handlowe i ekonomiczne: oferty, zapytania ofertowe, kontrakty, korespondencja handlowa, polityki jakości i procedury, dokumenty unijne, projekty, ulotki, oferty, opracowania, ankiety, informatory, certyfikaty, informacje o produktach.
  • tłumaczenia finansowe: raporty spółek, sprawozdania finansowe,
  • tłumaczenia stron internetowych
  • tłumaczenia literackie, publikacje, beletrystyka, teksty naukowe
  • tłumaczenia medyczne
Tłumaczenia ustne uzgadniane są indywidualnie.
W naszym Biurze koszt tłumaczenia obejmuje tylko i wyłącznie tekst (ilość znaków jest przeliczana według edytora tekstów, a strona to zawsze 1800 znaków ze spacjami) – wszelkie dodatkowe usługi (formatowanie, obróbka OCR, wstawianie elementów graficznych, zapis elektroniczny tłumaczenia) są całkowicie bezpłatne!
Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione pieczęcią tłumacza przysięgłego) przeliczane jest zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego na 1125 znaków ze spacjami.
Zapewniamy pełną poufność przekazywanych nam dokumentów i danych.